past of define

listen to the pronunciation of past of define
English - Turkish

Definition of past of define in English Turkish dictionary

defined
tanımlanmış

Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır. - From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.

defined
{f} tanımla

Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır. - From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.

Astronomik Birim Dünya ve Güneş arasındaki ortalama mesafe olarak tanımlanır.Bu yaklaşık 150 milyon kilometredir. - The Astronomical Unit (AU) is defined as the average distance between the Earth and the Sun. It is approximately 150 million km (93 million miles).

defined
(Bilgisayar) açıklama
defined
(Bilgisayar) tanımlı
defined
tamlanan
defined
belirtili
defined
tanımla(mak)
defined
tanimla
English - English
defined
past of define

  Hyphenation

  past of de·fine

  Turkish pronunciation

  päst ıv dîfayn

  Pronunciation

  /ˈpast əv dəˈfīn/ /ˈpæst əv dɪˈfaɪn/

  Word of the day

  oblivious
Favorites