parçalama

listen to the pronunciation of parçalama
Turkish - English
breaking
dismantlement
breaking into pieces
dismemberment
fragmentation
(Otomotiv) cracking
(Tıp) digestion
(Biyokimya) blending
(Denizbilim) disruption
(Gıda) crushing
{i} tatting
fractionation
segmentation
(Tıp) merotomy
parçalama gücü
brisance
parçalama makinesi
disintegrator
parçala
break down
parçala
break apart

They did not break apart easily. - Onlar kolaylıkla parçalamadı.

parçalamak
{f} rend
parçalamak
{f} spall
parçalamak
{f} dismantle
parçalamak
crumble
parçalamak
shiver
parçalamak
break into pieces
parçalamak
smash in
parçalamak
disrupt
parçalamak
comminute
parçala
disjoint
parçalamak
(Dilbilim) rip apart
parçalamak
wreck
parçalamak
break down
parçalamak
part
parçalamak
digest
parçalamak
cut into parts
parçalamak
decompose

Sami used some chemicals to get Layla's body to decompose quicker. - Sami, Leyla'nın cesedini daha çabuk parçalamak için bazı kimyasallar kullandı.

parçalamak
break something up
parçalamak
break up with
parçalamak
(Bilgisayar) segment
parçalamak
savage
parçalamak
break something down
parçala
dismember

Sami's body was found dismembered. - Sami'nin cesedi parçalanmış olarak bulundu.

Killers sometimes dismember their victims. - Katiller bazen kurbanlarını parçalamaktadır.

parçala
{f} fragment

The priceless china shattered into fragments. - Paha biçilmez porselen parçalara ayrıldı.

It looks like your hard disk is fragmented. - Sabit disk parçalanmış gibi görünüyor.

parçala
{f} shred

Tom put a bag of shredded cheese into his shopping cart. - Tom alışveriş sepetine bir kutu parçalanmış peynir koydu.

He tossed the paper into a shredder. - Kağıdı parçalayıcıya attı.

parçala
tear down
parçala
{f} tatter
parçala
tear to pieces
parçala
{f} fragmented

The American invasion of Iraq left the country devastated, fragmented and broke. - Irak'ın Amerikan istilası ülkeyi harap, parçalanmış ve beş parasız bıraktı.

The fruit must be finely fragmented, before it can go into the press. - Meyve prese girmeden önce güzel parçalanmış olmalıdır.

parçala
{f} tatting
parçala
{f} tattered
parçalamak
shred
parçalamak
disintegrate
parçalamak
bust
parçalamak
smash
parçalamak
maul
parçalamak
lacerate
parçalamak
rip up
parçalamak
mangle
parçalamak
sever
parçalamak
rip
parçalamak
disjoint
parçala
break#down
parçalamak
spall ufak tas parçasi
Parçalamak
fragment
elektriksel parçalama
electrical disintegration
parçala
sliver
parçala
disjointed
parçala
tear#down
parçalamak
take to pieces
parçalamak
{f} scrap
parçalamak
{f} split
parçalamak
bash in
parçalamak
break up
parçalamak
smash up
parçalamak
tear to pieces
parçalamak
cut up
parçalamak
carbonado
parçalamak
dismember

Killers sometimes dismember their victims. - Katiller bazen kurbanlarını parçalamaktadır.

parçalamak
to break into pieces, to cut into parts, to break sth up, to break sth down, to smash, to disintegrate, to dismember, to fragment
parçalamak
cut smth. asunder
parçalamak
(buzdağı vb.) calve
parçalamak
dash
parçalamak
(araba) total
parçalamak
to break, smash, tear, or pull (something, someone) to pieces
parçalamak
{f} shatter
parçalamak
{f} splinter
parçalamak
break

A pick is a long handled tool used for breaking up hard ground surfaces. - Bir kazma sert zemin yüzeyleri parçalamak için kullanılan uzun saplı bir araçtır.

parçalamak
pull to pieces
parçalamak
crash
parçalamak
hackle
parçalamak
calve
Turkish - Turkish
Parçalamak işi, parçalara ayırma
işkenceli ölüm cezası
infiras
Parçalamak
paralamak
Parçalamak
(Osmanlı Dönemi) VEŞC
Parçalamak
(Osmanlı Dönemi) ŞİBRAK
Parçalamak
(Osmanlı Dönemi) NAHR
Parçalamak
(Osmanlı Dönemi) VEŞK
parçalamak
Parçalara ayırmak, bütünlüğünü bozmak, parça parça etmek
parçalamak
Parçalara ayırmak, bütünlüğünü bozmak, parça parça etmek: "Biraz iyi bakınca gördüm ki, kuş, yılanı parçalayıp yiyor."- M. Ş. Esendal
parçalamak
Birliği bozmak amacıyla bölmek
parçalama
Favorites