ozan

listen to the pronunciation of ozan
Turkish - English
English - English

Definition of ozan in English English dictionary

Qezel Ozan
A large river in northwestern Iran. It originates from the mountains of Kurdistan and discharges to the Caspian Sea
Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) t. Edb: Eski Türk şâiri ve âlimi
Şiir yazar kimse, şair
Eski Oğuzlarda, Oğuz destanlarını okuyan saz şairlerine verilen ad
Halk şairi
Halk şairi: "Oralarda âşıklar, halkı coşturmak için ozanların kopuzlarını çalıyorlar."- O. S. Orhon. Şiir yazar kimse, şair
ozan
Favorites