overly attentive; fawning; servile

listen to the pronunciation of overly attentive; fawning; servile
English - Turkish

Definition of overly attentive; fawning; servile in English Turkish dictionary

obsequious
şakşakçı
obsequious
yaltakça
obsequious
yaltak

O, üstlerine karşı yaltaklık ederek davranır. - She behaves obsequiously toward superiors.

Yaltakçı insanlar beni rahatsız hissettiriyor. - Obsequious people make me feel uncomfortable.

obsequious
dalkavukça
obsequious
itaatkâr
obsequious
dalkavukluk eden
obsequious
boyun eğen
obsequious
obsequiously dalkavukluk ederek
obsequious
{s} yağcı
obsequious
obsequiousness dalkavukluk
obsequious
aşırı derecede itaatli
obsequious
{s} yaltakçı

Yaltakçı insanlar beni rahatsız hissettiriyor. - Obsequious people make me feel uncomfortable.

O üstlerine karşı yaltakçı ve astlarına karşı kibirlidir. - He is obsequious to the higher ups and arrogant towards his underlings.

obsequious
itaatkar
obsequious
{s} aşırı saygılı
obsequious
fazla boyun eğmiş
English - English
{s} obsequious
overly attentive; fawning; servile
Favorites