onayla

listen to the pronunciation of onayla
Turkish - English
approved

More than one hundred nations have approved the treaty. - Yüzden fazla ulus antlaşmayı onayladı.

My mother finally approved of our plan. - Annem sonunda planımızı onayladı.

approve of

Tom certainly didn't approve of the way Mary was behaving. - Tom Mary'nin davranış biçimini kesinlikle onaylamadı.

I don't approve of his decision. - Onun kararını onaylamıyorum.

{f} approve

They don't seem to approve of the plan. - Planı onaylayacak gibi görünmüyorlar.

Both houses of Congress approved Jefferson's proposal. - Kongre'nin her iki meclisi Jefferson'un teklifini onayladı.

acknowledged
(Bilgisayar) confirm

I can neither confirm nor deny this. - Ben bunu ne onaylayabilirim ne de inkar edebilirim.

I will call in order to confirm it. - Bunu onaylamak için arayacağım.

(Bilgisayar) check

Please endorse this check. - Lütfen bu çeki onayla.

(Bilgisayar) verify
{f} confirmed

Tom's doubts have been confirmed. - Tom'un şüpheleri onaylandı.

The spokesman confirmed that the report was true. - Sözcü raporun doğru olduğunu onayladı.

{f} attesting
{f} certified
avouch
validate
approbate
{f} validating

Validating an angry client's feelings is an effective way of defusing the situation. - Kızgın bir müşterinin duygularını onaylama durumun yatıştırılmasında etkili bir yoldur.

{f} validated
corroborate

Tom corroborated Mary's story. - Tom Mary'nin hikayesini onayladı.

{f} acknowledge

Tom seems to be unwilling to acknowledge that Mary is a better swimmer than he is. - Tom Mary'nin ondan daha iyi bir yüzücü olduğunu onaylamak için isteksiz görünüyor.

certify
probate
okay
confirming
onaylamak
ratify
onaylamak
confirm

I'd like to confirm my hotel reservation on May 5th. - Otel rezervasyonumunu 5 Mayıs'ta onaylamak isterim.

I will call in order to confirm it. - Bunu onaylamak için arayacağım.

onaylamak
certify
onay
{i} confirmation

Hello, I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here is the confirmation card. - Merhaba, benim bir rezervasyonum var, adım Kaori Yoshikawa. İşte onay kartı.

Please let me know the confirmation number you were told when you reserved the room. - Lütfen odayı ayırttığında sana söylenilen onay numarasını bana bildir.

onay
{i} assent

Even Tom gave his assent. - Tom bile onayını verdi.

onaylamak
approve

All the delegates voted to approve it. - Tüm delegeler, onu onaylamak için oy verdi.

The Senate acted quickly to approve the treaty with Britain. - İngiltere ile anlaşmayı onaylamak için Senato hızlı davrandı.

onaylamak
{f} accept

You have to accept it. - Onu onaylamak zorundasın.

onaylamak
endorse
onaylamak
acknowledge

Tom seems to be unwilling to acknowledge that Mary is a better swimmer than he is. - Tom Mary'nin ondan daha iyi bir yüzücü olduğunu onaylamak için isteksiz görünüyor.

onaylamak
validate
onaylamak
{f} recognize
onay
{i} approve

Father will never approve of my marriage. - Babam, evliliğimi asla onaylamayacak.

They don't seem to approve of the plan. - Planı onaylayacak gibi görünmüyorlar.

onay
{i} OK
onay
acknowledgement
onaylamak
{f} authorize
onaylamak
approve of
onaylamak
corroborate
onaylamak
vise
onay
certify
onaylamak
{f} hear
onaylamak
verify
onay
(Tıp) concurrent validation
onay
countersign
onay
(Tıp) validation
onay
favor
onay
favour
onay
(Bilgisayar) check

Please endorse this check. - Lütfen bu çeki onayla.

onay
verification
onay
(Bilgisayar) approved by
onay
endorse

Please endorse this check. - Lütfen bu çeki onayla.

We certainly don't endorse that. - Kesinlikle onu onaylamıyoruz.

onay
(Kanun,Ticaret) attest
onay
(Kanun) absorption
onay
(Tıp) ongoing validation
onay
(Kanun) attestation
onay
recognition
onay
(Tıp) retrospective validation
onaylamak
give countenance to
onaylamak
(Kanun) legitimise
onaylamak
sustain
onaylamak
favour
onaylamak
(Kanun) legalize
onaylamak
(Kanun) legitimatise
onaylamak
seal
onaylamak
favor
onaylamak
ok
onaylamak
applaud
onaylamak
ok, ok
onaylamak
(Politika, Siyaset) endorsement
onaylamak
hold with
onaylamak
assent to
onaylamak
assent
onaylamak
(Politika, Siyaset) prove
onaylamak
countenance
onaylamak
pass
onay
homologation
onay
countenance
onay
approbation
onay
endorsement
onay
ratification
onay
endorsement in full
onay
okay
onaylamak
say the word
onaylamak
carry
onaylamak
approbate
onaylamak
accede
onaylamak
grant
onaylamak
sign on the dotted line
onaylamak
uphold
onaylamak
{f} legitimate
onay
{i} sanction

It is necessary to obtain the sanction of the authorities to enter this building. - Bu binaya girmek için yetkililerin onayını almak gereklidir.

Tom will never sanction this. - Tom bunu asla onaylamaz.

onay
approval

She grinned her approval. - Onun onayına sırıttı.

I asked for their approval. - Ben onların onayını istedim.

onay
validating

Validating an angry client's feelings is an effective way of defusing the situation. - Kızgın bir müşterinin duygularını onaylama durumun yatıştırılmasında etkili bir yoldur.

onaylamak
Approve, confirm; ratify, certify
onay
visa
onay
affirmation
onay
legitimation
onay
certification
onay
{i} backing
onay
confirm

Hello, I have a reservation, my name is Kaori Yoshikawa. Here is the confirmation card. - Merhaba, benim bir rezervasyonum var, adım Kaori Yoshikawa. İşte onay kartı.

I will confirm my plane reservation. - Uçak rezervasyonumu onaylayacağım.

onay
vise
onay
(Hukuk) ratification, certificate, imprimatur, approval
onay
approval, approbation, consent, assent, okay, OK
onay
indorsement
onay
acknowledgment
onay
{i} seal
onaylamak
{f} sanction
onaylamak
bear out
onaylamak
{f} okay
onaylamak
{f} indorse
onaylamak
{f} witness
onaylamak
to approve; to ratify; to certify
onaylamak
{f} affirm
onaylamak
lend countenance to
onaylamak
{f} visa
onaylamak
{f} countersign
onaylamak
smile on
onaylamak
{f} authorise
onaylamak
attest
onaylamak
homologate
onaylamak
legitimize
onaylamak
O.K
onaylamak
accept , approve
onaylamak
be recognizant of
onaylamak
{f} legitimatize
onaylamak
{f} vouch
onaylamak
to approve, to ratify, to applaud, to accept, to accede (to), to countenance, to okay, to OK
onaylamak
{f} stamp
onaylamak
{f} subscribe
onaylamak
(Hukuk) to approve, to ratify, to uphold
onaylamak
(deyim) go along
Turkish - Turkish

Definition of onayla in Turkish Turkish dictionary

Onaylamak
kabul etmek
Onaylamak
tasdik etmek
onay
Uygun bulma, tasdik
onaylamak
Yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul etmek, tasdik etmek: "Bu kitabın ahlak bozucu olduğunu elbet siz de onaylarsınız."- S. Birsel
onaylamak
Yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul etmek, tasdik etmek
onaylamak
Denetlemek, doğrulamak
onayla
Favorites