notice of ammunition reclassification

listen to the pronunciation of notice of ammunition reclassification
English - Turkish
(Askeri) harp malzemesi yeniden tasnif bildirimi
notice of ammunition reclassification

  Hyphenation

  no·tice of am·mu·ni·tion re·clas·si·fi·ca·tion

  Turkish pronunciation

  nōtıs ıv ämyınîşın rikläsıfıkeyşın

  Pronunciation

  /ˈnōtəs əv ˌamyəˈnəsʜən rēˌklasəfəˈkāsʜən/ /ˈnoʊtəs əv ˌæmjəˈnɪʃən riːˌklæsəfəˈkeɪʃən/

  Word of the day

  crapulous
Favorites