neşelilik

listen to the pronunciation of neşelilik
Turkish - English
cheerfulness
jocundity
bonhomie
cheerfulness, bonhomie
lightness
perkiness
joyfulness
jollity
jocularity
joviality
cheeriness
jolliness
mirthfulness
gleefulness
gayness
sportive
conviviality
sunshine
breeziness
vivacious
neşe
mirth
neşe
joy

We want to wish you and your family all the joys of a coming New Year. - Yaklaşan Yeni Yılın size ve ailenize neşe getirmesini dileriz.

Fine weather added to the joy of our trip. - Güzel hava yolculuğumuza neşe ekledi.

neşe
cheer

Cheer up! I'm sure we'll be saved. - Neşelen! Bizi kurtaracaklarından eminim.

Cheer up! It will soon come out all right. - Neşelen! Yakında her şey iyi olacak.

neşe
bliss
neşe
{i} glee
neşe
smile

The child captivates everyone with his sunny smile. - Çocuk neşeli gülüşüyle herkesi cezbediyor.

neşe
euphoria
neşe
fun

He amused us with a funny story. - O, komik bir hikaye ile bizi neşelendirdi.

neşe
(Konuşma Dili) animal spirits
neşe
jollity
neşe
gayety
neşe
friskiness
neşe
blitheness
neşe
merriment
neşe
gayness
neşe
lift
neşe
gratification
neşe
radiance
neşe
sprightliness
neşe
frolic
neşe
blit
neşe
cheeriness
Neşe
(isim) Merriment, joy
neşe
{i} vivacity
neşe
{i} buoyancy
neşe
rollick
neşe
merriness
neşe
{i} sunshine
neşe
{i} spirit

He came home in high spirits. - O, neşeyle eve geldi.

Tom is in great spirits. - Tom'un neşesi yerinde.

neşe
{i} gaiety
neşe
{i} joviality
neşe
{i} humour
neşe
{i} cheerfulness
neşe
sprightly
neşe
gladness
neşe
rejoicing
neşe
{i} pleasantry
neşe
{i} exhilaration
neşe
brightness
neşe
{i} jolliness
neşe
joy, gaiety, merriment, mirth
neşe
esprit
neşe
raciness
neşe
humour [Brit.]
neşe
{i} humor

We'd better humor Tom. - Tom'u neşelendirsek iyi olur.

neşe
gimp
neşe
{i} jocundity
neşe
{i} hilarity
Turkish - Turkish

Definition of neşelilik in Turkish Turkish dictionary

neşe
Üzüntülü olmamaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret
neşe
Hafif sarhoşluk, çakırkeyf olma
neşe
Üzüntülü olmamaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret: "Zaferin bütün neşesi bu ihtiyarda idi."- F. R. Atay
neşe
Hafif sarhoşluk, çakırkeyif olma
neşe
Dışa vuran sevinç
neşelilik
Favorites