mizansen

listen to the pronunciation of mizansen
Turkish - English
Turkish - Turkish
Yönetmenin belli bir oyun içinde oyuncuları düzene alması ve onları oyuna uygun bir uyum içine sokması için yaptığı hazırlık, çalışma
Bir şeyi, bir durumu olduğundan değişik göstermek amacıyla hazırlanan düzen
Bir şeyi, bir durumu olduğundan farklı göstermek amacıyla hazırlanan düzen
Lirik veya dramatik bir eseri sahneye uygulama
Sahne düzeni
Yönetmenin bir oyunu sahneye koyma çalışmalarının tümü
mizansen
Favorites