mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet

listen to the pronunciation of mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
Turkish - Turkish
hortlak
mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet

    Hyphenation

    me·zar·dan çı·ka·rak in·san·la·rı kor·kut·tu·ğu·na i·na·nı·lan ya·ra·tık, ha·ya·let

    Pronunciation

    Word of the day

    redolent
Favorites