memoranda of understanding

listen to the pronunciation of memoranda of understanding
English - Turkish
(Askeri) mutabakat muhtıraları
memoranda of understanding

  Hyphenation

  memoranda of un·der·stand·ing

  Turkish pronunciation

  memırändı ıv ʌndırständîng

  Pronunciation

  /ˌmemərˈandə əv ˌəndərˈstandəɴɢ/ /ˌmɛmɜrˈændə əv ˌʌndɜrˈstændɪŋ/
Favorites