material to fill voids around windows and doors

listen to the pronunciation of material to fill voids around windows and doors
English - Turkish

Definition of material to fill voids around windows and doors in English Turkish dictionary

caulk
kalafat et
caulk
kalafatlamak
caulk
kalafat etmek
caulk
Geminin tahtalarının aralıklarını üstüpü vs. ile doldurup üzerine zift sürerek su geçirmez hale getirmek
English - English
caulk
material to fill voids around windows and doors

  Hyphenation

  ma·te·ri·al to fill voids a·round windows and doors

  Turkish pronunciation

  mıtîriıl tı fîl voydz ıraun wîndōz ınd dôrz

  Pronunciation

  /məˈtərēəl tə ˈfəl ˈvoidz ərˈoun ˈwəndōz ənd ˈdôrz/ /məˈtɪriːəl tə ˈfɪl ˈvɔɪdz ɜrˈaʊn ˈwɪndoʊz ənd ˈdɔːrz/

  Word of the day

  mojo
Favorites