male genitalia

listen to the pronunciation of male genitalia
English - Turkish
erkek cinsel organı
erkek üreme organı
(Tıp) erkek genitalya
junk
ıskartaya çıkarmak
junk
atılacak eşyalar
junk
hurda malzeme
junk
ıskarta mal
junk
ıvır zıvır

Burada yararsız bir sürü ıvır zıvırdan başka bir şey yok. - There's nothing in here but a lot of useless junk.

Bu ıvır zıvırı buradan atar mısın? - Can you get this junk out of here?

junk
kalitesiz
junk
hurda

Tom bir sürü hurda biriktirdi. - Tom has accumulated a lot of junk.

Eski arabam şimdi hurdalıkta. - My old car is now in the junkyard.

junk
pılı pırtı
external male sex organs
dış erkek cinsiyet organları
junk
junk dealer eski eşya satıcısı
junk
çinli`lere özgü altı düz yelkenli gemi
junk
{f} atmak
junk
(isim) çöp, değersiz şey, hurda demir, ıvır zıvır, döküntü, hurda, esrar, uyuşturucu, çin yelkenlisi
junk
{i} esrar

Kuzenim bir esrarkeştir. - My cousin is a junkie.

junk
süprüntü
junk
{i} atılacak eşyalar; hurdalar: That car's a piece of junk. O arabanın hurdası çıkmış
junk
{f} ıskartaya ayırmak
junk
{i} hurda demir
junk
{i} argo uyuşturucu maddeler
junk
hurda,kırpıntı
English - English
external male sex organs
junk
The male genitalia
manhood
the male genitalia
undercarriage
male genitalia

  Hyphenation

  male gen·i·ta·lia

  Turkish pronunciation

  meyl cenıtälyı

  Pronunciation

  /ˈmāl ʤenəˈtälyə/ /ˈmeɪl ʤɛnəˈtɑːljə/

  Word of the day

  best gold
Favorites