make sure you've got a life jacket

listen to the pronunciation of make sure you've got a life jacket
English - Turkish
can yeleğinizi takmayı unutmayın
make sure you've got a life jacket

  Hyphenation

  make sure you've got a life jack·et

  Turkish pronunciation

  meyk şûr yuv gät ı layf cäkıt

  Pronunciation

  /ˈmāk ˈsʜo͝or ˈyo͞ov ˈgät ə ˈlīf ˈʤakət/ /ˈmeɪk ˈʃʊr ˈjuːv ˈɡɑːt ə ˈlaɪf ˈʤækət/

  Word of the day

  theriac
Favorites