maintenance specification

listen to the pronunciation of maintenance specification
English - Turkish
(Askeri) ÖZEL BAKIM TALİMATI (TARİFNAMESİ): Yeni bir malzeme kalemi için esas olan bakım anlayışını gerçek anlamda ifade eden ve malzemenin geliştirilmesi veya imali sırasında tespit edilmesi gereken özelliklerin bir listesi. Bakım şartnamesi, normal olarak, küçük çapta geliştirme ihtiyaçların da, malzemede bulunması istenen niteliklerin bir kısmı olarak, genel şartnameye dahil edilir
maintenance specification

  Hyphenation

  main·te·nance spe·ci·fi·ca·tion

  Turkish pronunciation

  meyntnıns spesîfîkeyşın

  Pronunciation

  /ˈmāntnəns ˌspesəfəˈkāsʜən/ /ˈmeɪntnəns ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən/

  Word of the day

  cacophony
Favorites