made sure of

listen to the pronunciation of made sure of
English - Turkish
emin ol
made of
-den yapılmış
made of
den yapılmış
make sure of
Emri pekiştirmek için kullanılır: Make sure she's here at eight! Ne yapıp edip onun
make sure of
(bir şeyin) doğru olup olmadığından emin olmak
made of
yap

Bira şişeleri camdan yapılır. - Beer bottles are made of glass.

Bira şişeleri camdan yapılır. - Bottles of beer are made of glass.

make sure of
elbette
make sure of
eminim
make sure of
emin ol

Ben zamandan emin olmak istiyorum. - I'd like to make sure of the time.

Tereddüt etmeden gerçekten emin olmalısın. - You should make sure of the fact without hesitation.

make sure of
mutlaka
make sure of
kesinlikle
make sure of
sanırım
made sure
emin oldum

Kimsenin izlemediğinden emin oldum. - I made sure that no one was watching.

made of
mamul
made of
yapılmış
English - English

Definition of made sure of in English English dictionary

made of
composed of, fashioned out of
make sure of
cinch
made sure of
Favorites