legal action to extend the length of time of a period of prescription

listen to the pronunciation of legal action to extend the length of time of a period of prescription
English - Turkish

Definition of legal action to extend the length of time of a period of prescription in English Turkish dictionary

interruption
{i} sekte
interruption
{i} fasıla
interruption
kesilme
interruption
{i} kesinti

Biz herhangi bir kesintiye izin veremedik. - We couldn't allow any interruptions.

O, kesintilere izin vermez. - He doesn't allow interruptions.

interruption
{i} sözünü kesme
interruption
yarıda kesme

Tom'un yarıda kesmeleri hakkında daha fazla endişelenmemize gerek yok. - We don't have to worry about any more interruptions from Tom.

interruption
söze karışma
interruption
{i} kesiklik
interruption
{i} durdurma
interruption
{i} ara
interruption
kesme/kesinti
English - English
interruption
legal action to extend the length of time of a period of prescription

  Hyphenation

  le·gal ac·tion to ex·tend the length of time of a pe·ri·od of pre·scrip·tion

  Turkish pronunciation

  ligıl äkşın tı îkstend dhi lengkth ıv taym ıv ı pîriıd ıv prıskrîpşın

  Pronunciation

  /ˈlēgəl ˈaksʜən tə əkˈstend ᴛʜē ˈleɴɢkᴛʜ əv ˈtīm əv ə ˈpərēəd əv prəˈskrəpsʜən/ /ˈliːɡəl ˈækʃən tə ɪkˈstɛnd ðiː ˈlɛŋkθ əv ˈtaɪm əv ə ˈpɪriːəd əv prəˈskrɪpʃən/

  Word of the day

  orthography
Favorites