lay down as a condition

listen to the pronunciation of lay down as a condition
English - Turkish
şart koşmak
şart koymak
lay down as a condition

  Hyphenation

  lay Down as a con·di·tion

  Turkish pronunciation

  ley daun äz ı kındîşın

  Pronunciation

  /ˈlā ˈdoun ˈaz ə kənˈdəsʜən/ /ˈleɪ ˈdaʊn ˈæz ə kənˈdɪʃən/

  Word of the day

  gest
Favorites