lawful privilege which allows a citizen to vote

listen to the pronunciation of lawful privilege which allows a citizen to vote
English - Turkish

Definition of lawful privilege which allows a citizen to vote in English Turkish dictionary

right to vote
oy hakkı

Kadınlara oy hakkı verildi. - Women were given the right to vote.

İsviçre'deki kadınların 1970'lere kadar oy hakkına sahip olmadıklarına inanabilir misiniz? - Can you believe that women in Switzerland didn't receive the right to vote until the 1970's?

English - English
right to vote
lawful privilege which allows a citizen to vote

  Hyphenation

  law·ful pri·vi·lege which allows a ci·ti·zen to vote

  Turkish pronunciation

  lôfıl prîvlıc hwîç ılauz ı sîtızın tı vōt

  Pronunciation

  /ˈlôfəl ˈprəvləʤ ˈhwəʧ əˈlouz ə ˈsətəzən tə ˈvōt/ /ˈlɔːfəl ˈprɪvləʤ ˈhwɪʧ əˈlaʊz ə ˈsɪtəzən tə ˈvoʊt/

  Word of the day

  abut
Favorites