lack of elegance as a consequence of being pompous and puffed up with vanity

listen to the pronunciation of lack of elegance as a consequence of being pompous and puffed up with vanity
English - Turkish

Definition of lack of elegance as a consequence of being pompous and puffed up with vanity in English Turkish dictionary

inflation
enflasyon/şişirme/şişme
inflation
{i} enflasyon, para şişkinliği
inflation
(Tıp) Hava, gaz veya sıvı ile şişme, şişkinlik, enflasyon
inflation
{i} kendini beğenmişlik
inflation
{i} şişirme
inflation
{i} şişkinlik
inflation
{i} abartı
inflation
{i} enflasyon

Enflasyon kontrolün dışına çıkıyor. - Inflation is getting out of control.

Enflasyondan sonra geçen yılın gelir artışı % 5 idi. - Last year's growth of income was 5% after inflation.

inflation
(Askeri) ENFLASYON: Piyasada para hacminde aşırı artış, fiyatlarda yükselme
inflation
şişme
inflation
para bolluğu
ostentation
hava
inflation
(Finans) Enflasyon: Piyasaya gerektiğinden fazla kâğıt para çıkartmaktan dolayı paranın değeri düşüp fiyatların yükselmesi
inflation
(Tıp) inflasyon
ostentation
{i} gösteriş
English - English
inflation
ostentation
pretentiousness
pomposity
lack of elegance as a consequence of being pompous and puffed up with vanity

  Hyphenation

  lack of el·e·gance as a con·se·quence of be·ing pomp·ous and puffed up with va·ni·ty

  Turkish pronunciation

  läk ıv elıgıns äz ı känsıkwıns ıv biîng pämpıs ınd pʌft ʌp wîdh vänıti

  Pronunciation

  /ˈlak əv ˈeləgəns ˈaz ə ˈkänsəkwəns əv ˈbēəɴɢ ˈpämpəs ənd ˈpəft ˈəp wəᴛʜ ˈvanətē/ /ˈlæk əv ˈɛləɡəns ˈæz ə ˈkɑːnsəkwəns əv ˈbiːɪŋ ˈpɑːmpəs ənd ˈpʌft ˈʌp wɪð ˈvænətiː/

  Word of the day

  affiance
Favorites