kurtçuğu deri, yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek

listen to the pronunciation of kurtçuğu deri, yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek
Turkish - Turkish
güve
kurtçuğu deri, yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek

    Hyphenation

    kurt·çu·ğu de·ri, ya·pa·ğı, yün·lü ku·maş ve do·ku·ma yi·yen pul ka·nat·lı·lar·dan bir bö·cek

    Pronunciation

    Word of the day

    miscible
Favorites