kuş uçarken, at koşarken veya rüzgâr eserken meydana gelen hışırtı, hışlama

listen to the pronunciation of kuş uçarken, at koşarken veya rüzgâr eserken meydana gelen hışırtı, hışlama
Turkish - Turkish
(Osmanlı Dönemi) HAFÎF
kuş uçarken, at koşarken veya rüzgâr eserken meydana gelen hışırtı, hışlama

    Hyphenation

    kuş u·çar·ken, at ko·şar·ken ve·ya rüzg·âr e·ser·ken mey·da·na ge·len hı·şır·tı, hış·la·ma

    Word of the day

    nevus
Favorites