kireçle, zeytinyağı ve pamuk karıştırılarak dövmek suretiyle yapılan bir macun

listen to the pronunciation of kireçle, zeytinyağı ve pamuk karıştırılarak dövmek suretiyle yapılan bir macun
Turkish - Turkish
lökün
kireçle, zeytinyağı ve pamuk karıştırılarak dövmek suretiyle yapılan bir macun

    Hyphenation

    ki·reç·le, zey·tin·ya·ğı ve pa·muk ka·rış·tı·rı·la·rak döv·mek su·re·tiy·le ya·pı·lan bir ma·cun

    Pronunciation

    Word of the day

    flay
Favorites