kiralamak

listen to the pronunciation of kiralamak
Turkish - English
rent

I'd like to rent your most inexpensive car for a week. - Ben bir hafta için en ucuz arabanızı kiralamak istiyorum.

I would like to rent a car. - Bir araba kiralamak istiyorum.

hire

We might have to hire some new waiters. - Bazı yeni garsonlar kiralamak zorunda kalabiliriz.

Is it a good idea to hire former hackers to work as security professionals? - Eski bilgisayar korsanlarını güvenlik uzmanı olarak çalıştırmak için kiralamak iyi bir fikir mi?

(Hukuk) lease
charter

I would like to charter a yacht. - Bir yat kiralamak istiyorum.

I want to charter a bus. - Bir otobüs kiralamak istiyorum.

let out
rent out
(gemi) affreight
to rent (a house, apartment, office, etc.) (from); to rent, Brit. hire (a car, boat, horse, machine, etc.) (from); to lease (something) (from); to charter (a boat, bus, plane, etc.) (from)
(mal sahibi) to let out, to let; to hire out, to rent out, to rent; (kiracı) to rent; to hire; to charter
hire on
job
tenant
buy
to rent, Brit. let (a house, apartment, office, etc.) (to); to rent, Brit. hire (a car, boat, horse, machine, etc.) (out) (to); to lease (something) (to)
take
let

I want to let this room to a student. - Bu odayı bir öğrenciye kiralamak istiyorum.

kiracısı olduğu yeri başkasına kiralamak
underlet
kiralama
{i} hire

We might have to hire some new waiters. - Bazı yeni garsonlar kiralamak zorunda kalabiliriz.

Is it a good idea to hire former hackers to work as security professionals? - Eski bilgisayar korsanlarını güvenlik uzmanı olarak çalıştırmak için kiralamak iyi bir fikir mi?

Kiralama
rent-up
kiralama
hiring

In addition to hiring me, he gave me a piece of advice. - Beni kiralamasına ilave olarak, bana biraz öğüt verdi.

kirala
{f} hire

Tom wanted to hire a detective. - Tom bir dedektif kiralamak istedi.

I hired a professional to repair the stove. - Sobayı tamir etmesi için bir profesyonel kiraladım.

kiralama
(Sinema) booking
kiralama
{i} lease
kiralama
rent

We have to rent a room for our party. - Bizim partimiz için bir oda kiralamamız gerekir.

I'd like to rent a car. - Bir araba kiralamak istiyorum.

araba kiralamak
rent a car
kiralama
(Kanun) lease lend
kirala
{f} hired

Private detectives were hired to look into the strange case. - Özel dedektifler tuhaf davaları araştırmak için kiralanırlar.

The group hired a guide to lead the hike. - Grup yürüyüşe öncülük edecek bir rehber kiraladı.

kirala
{f} lease

I think I will buy the red car, or I will lease the blue one. - Sanırım kırmızı arabayı alacağım, yoksa mavi olanını kiralayacağım.

Tom leased an office. - Tom bir ofis kiraladı.

kirala
{f} rented

Tom rented a car for the weekend. - Tom hafta sonu için bir araba kiraladı.

Tom rented a tuxedo for the prom. - Tom okul balosu için bir smokin kiraladı.

kirala
{f} hiring

In addition to hiring me, he gave me a piece of advice. - Beni kiralamasına ilave olarak, bana biraz öğüt verdi.

kirala
{f} charter

They chartered a bus for the firm's outing. - Firmanın gezileri için bir otobüs kiraladılar.

I want to charter a bus. - Bir otobüs kiralamak istiyorum.

kirala
{f} renting

Renting a car was the best option. - Araç kiralamak en iyi seçenekti.

Renting an office in the middle of Boston costs a lot. - Boston'un ortasında bir ofis kiralamak çok pahalı.

kirala
{f} rent

We rented an apartment when we lived in New York. - New York'ta yaşarken bir apartman dairesi kiraladık.

I rent a room by the month. - Ben bir aylığına bir oda kiraladım.

kirala
{f} leased

Tom leased an office. - Tom bir ofis kiraladı.

kiralama
leasing
kiralama
charter

I want to charter a bus. - Bir otobüs kiralamak istiyorum.

I would like to charter a yacht. - Bir yat kiralamak istiyorum.

kiralama
affreightment
araba kiralamak
take a car on hire
araba kiralamak istiyorum
I want to rent a car
bisiklet kiralamak istiyorum
I want to rent a bicycle
bu arabayı iki günlüğüne kiralamak istiyorum
I'd like to rent this car for two days
daha büyük bir bot kiralamak istiyorum
I'd like to rent a larger boat
devren kiralamak
sublease
dört kapılı bir araba kiralamak istiyorum
I'd like to rent a four door car
gemi kiralamak
to charter a ship
kamyonet kiralamak istiyorum
I want to rent a van
kirala
chartered

They chartered a bus for the firm's outing. - Firmanın gezileri için bir otobüs kiraladılar.

kiralama
{i} rental

Dan was spotted at a local car rental agency. - Dan yerel bir araba kiralama ajansında görüldü.

Hertz and Avis are head to head competitors in the car rental business. - Hertz ve Avis, araç kiralama işinde başa baş rakiptirler.

kiralama
(toplu taşıma aracı) charter
kiralama
(gemi) affreightment
moped kiralamak istiyorum
I want to rent a motor scooter
motosiklet kiralamak istiyorum
I want to rent a motorcycle
tek kapılı bir araba kiralamak istiyorum
I'd like to rent a two door car
ıki odalı bir daire kiralamak istiyorum
I'd like to rent a two bedroom apartment
şoförlü bir araba kiralamak istiyorum
I want to rent a car with a driver
Turkish - Turkish
Kira ile tutmak
Kira ile vermek
Kira ile tutmak: "Oturduğunuz evin alt katını bir terzi kiralamıştı."- N. Cumalı
isticar etmek
kiralama
Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının kiralama kuruluşu tarafından belli bir süre içinde ve belli bir kira karşılığında kiracıya verilmesi, anlaşmaya göre kira süresinin bitiminde mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesi
kiralama
Finans kuruluşları tarafından uygulanan özel kiraya verme biçimi, leasing
kiralama
Kiralamak işi
kiralamak
Favorites