kia ora

listen to the pronunciation of kia ora
English - English
Expressing good will or gratitude
kia ora

  Hyphenation

  kia o·ra

  Turkish pronunciation

  kiır ôrı

  Pronunciation

  /ˈkēər ˈôrə/ /ˈkiːɜr ˈɔːrə/

  Etymology

  () From Maori kia ora.

  Word of the day

  sansculotte
Favorites