kişinin etrafa saldırganlığı, aşırı aktivitesi ile karakterize durum

listen to the pronunciation of kişinin etrafa saldırganlığı, aşırı aktivitesi ile karakterize durum
Turkish - Turkish
ajitasyon
kişinin etrafa saldırganlığı, aşırı aktivitesi ile karakterize durum

    Hyphenation

    ki·şi·nin et·ra·fa sal·dır·gan·lı·ğı, a·şı·rı ak·ti·vi·te·si i·le ka·rak·te·ri·ze du·rum

    Pronunciation

    Word of the day

    concomitant
Favorites