kesik çizgi

listen to the pronunciation of kesik çizgi
Turkish - English
(Bilgisayar) dashes
dashed line
kesik çizgi stili
(Bilgisayar) dash style
kesik çizgi stilleri
(Bilgisayar) dash styles
kesik alt çizgi
(Bilgisayar) dash underline
kesik kesik çizgi
(Matematik) dashed line
kesik çizgi
Favorites