kayganlık

listen to the pronunciation of kayganlık
Turkish - English
greasiness
lubricity
sliminess
slipperiness
smoothness
slipperiness, slickness
(Meteoroloji) viscosity
slimeness
slimy
kaygan
slippery

The street is wet and slippery. - Cadde ıslak ve kaygandır.

The hallway is slippery, so watch your step. - Hol kaygan, bu yüzden adımlarına dikkat et.

kaygan
sleek
kaygan
creamy
kaygan
(Kimya) unctuous
kaygan
running
kaygan
slithery
Kaygan
sliding

Test point on the sliding surface.

kaygan
{s} slick

Tom underestimated the slickness and drove into the ditch. - Tom kayganlığı küçümsedi ve hendeğe sürdü.

Don't swallow that slick propaganda. - Bu kaygan propagandayı yutma.

kaygan
pinguid
kaygan
{s} slippy
kaygan
{s} lubricous
kaygan
{s} greasy
kaygan
{s} lubricious
kaygan
slippery, slick, greasy
kaygan
oily
kaygan
slippery, slick
Turkish - Turkish
Kaygan olma durumu
Kaygan
zıypak
Kaygan
(Osmanlı Dönemi) ŞE'V
Kaygan
kaygın
kaygan
Islak veya düz olduğundan kendisi kayan veya üzerinde kayılan, kaygın
kayganlık
Favorites