kapanmamış

listen to the pronunciation of kapanmamış
Turkish - English
open
unsettled
kapa
coop in
kapa
{f} switching off
kapa
{f} shut

Translate and shut up! - Çevir ve kapa çeneni!

He checked that all the doors were safely shut. - Bütün kapıların güvenli bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını kontrol etti.

kapa
shut down

Tom shut down his computer. - Tom, bilgisayarını kapattı.

They decided to shut down the factory. - Onlar fabrikayı kapatmaya karar verdiler.

kapa
{f} inclose
kapa
power off

Please do not power off or unplug your machine. - Lütfen makinenizi kapatmayın ya da fişini çekmeyin.

kapa
{f} shutting

Would you mind shutting the door? - Kapıyı kapatır mısın?

Tom left without shutting the door. - Tom kapıyı kapatmadan gitti.

kapa
power#off
kapa
coop up
kapa
turn#off
kapa
coopup
kapa
obturate
kapa
closing

I'm closing my store. - Mağazamı kapatıyorum.

Would you mind closing the window? - Pencereyi kapatır mısın?

Turkish - Turkish

Definition of kapanmamış in Turkish Turkish dictionary

kapa
Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı
kapanmamış
Favorites