kanun yoluyla hürriyeti kısıtlayarak bir yere kapatmak, tevkif etmek

listen to the pronunciation of kanun yoluyla hürriyeti kısıtlayarak bir yere kapatmak, tevkif etmek
Turkish - Turkish
tutuklamak
kanun yoluyla hürriyeti kısıtlayarak bir yere kapatmak, tevkif etmek

    Hyphenation

    ka·nun yo·luy·la hür·ri·ye·ti kı·sıt·la·ya·rak bir ye·re ka·pat·mak, tev·kif et·mek

    Pronunciation

    Word of the day

    obsequious
Favorites