isase

listen to the pronunciation of isase
Turkish - Turkish
Göz ucuyla bakma
İSASE
(Osmanlı Dönemi) Zenginlik, servet
İSASE
(Osmanlı Dönemi) Cemiyet, topluluk
İSASE
(Osmanlı Dönemi) Göz ucuyla bakma
isase
Favorites