invalid drive specification

listen to the pronunciation of invalid drive specification
English - Turkish
(Bilgisayar) geçersiz sürücü tanımı
invalid drive specification

  Hyphenation

  in·val·id drive spe·ci·fi·ca·tion

  Turkish pronunciation

  învälıd drayv spesîfîkeyşın

  Pronunciation

  /ənˈvaləd ˈdrīv ˌspesəfəˈkāsʜən/ /ɪnˈvæləd ˈdraɪv ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃən/

  Word of the day

  ornithology
Favorites