intikam

listen to the pronunciation of intikam
Turkish - English
vengeance

Vengeance has a strictly hedonistic end. - İntikam kesinlikle hedonist bir sona sahiptir.

He enjoyed each moment of vengeance. - O, intikamın her anından zevk aldı.

{i} revenge

They set fire to their neighbour's house in revenge. - Onlar intikam için komşularının evini ateşe verdi.

Philosophy is the art of taking revenge on reality. - Felsefe, hakikatten intikam alma sanatıdır.

avengement
revenge oneself on
revelation
retaliation
reprisal
nemesis
retribution

Sami started planning retribution. - Sami intikam planlamaya başladı.

Justice demands retribution! - Adalet intikam talep ediyor.

vindication
revenge, vengeance, reprisal
payoff
the revenge
intikam almak
revenge

The father asked for revenge against the man who deflowered his daughter. - Baba kızının kızlığını bozan adamdan intikam almak istedi.

Fadil wanted to take some sort of revenge against Layla. - Fadıl, Leyla'ya karşı bir tür intikam almak istedi.

intikam almak
(Dilbilim) revenge on

Sami wanted revenge on Layla. - Sami Layla'dan intikam almak istedi.

intikam almak
retaliate
intikam almak
(Dilbilim) revenge upon
intikam almak
revenge oneself on
intikam almak
get even with
intikam meleği
angel of vengeance
intikam peşinde olan
vengeful
intikam tanrıçası
nemesis
intikam alma
revenge
intikam almak
Take revenge

So I will find a way to take revenge against you. - Bu yüzden sana karşı intikam almak için bir yol bulacağım.

intikam alarak
retaliatingly
intikam alma
avenging
intikam almak
to get revenge, take revenge
intikam almak
be avenged
intikam almak
revenge oneself on smb
intikam almak
take vengeance on
intikam almak
wreak vengeance on smb
intikam almak
avenge oneself
intikam almak
to take revenge (on sb), to get back at sb
intikam almak
take vengeance upon
intikam beslemek
have desire for revenge
intikam besleyerek
avengingly
intikam güden
vindictive
intikam hırsı
revenge
intikam hırsının esiri olmuş
revanchist
intikam meleği
avenging angel
intikam peşinde olmak
be in search of revenge
intikam refleksi
(Pisikoloji, Ruhbilim) accommodation reflex
intikam vb almak
wreak
intikam yüzünden
out of revenge
intikam almak
take vengeance on/upon
İntikam almak
get revenge
birinden intikam almak
avenge upon
intikam almak
put it across smb
Turkish - Turkish
Öç: "Bunun intikamının şimdi, tek gözüyle kuş peşinde dolaşarak çıkarıyordu."- R. H. Karay
Öç
sar
İNTİKAM
(Osmanlı Dönemi) Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak
intikam
Favorites