inexpressible, not to be declared

listen to the pronunciation of inexpressible, not to be declared
English - Turkish

Definition of inexpressible, not to be declared in English Turkish dictionary

unutterable
tarif edilemez
not to be
olmamak

Yeni bir bloğa başladım. Başlangıçta çok sayıda blog yapan ve sonra blog yapmaktan vazgeçen insanlardan biri olmamak için elimden geleni yapacağım. - I started a new blog. I'll do my best not to be one of those people who blogs a lot right at the start and then quits blogging.

Olmak ya da olmamak; O büyük bir sorun. - To be or not to be; That is a big question.

unutterable
{s} aşağılık
unutterable
anlatılmaz
unutterable
ağıza alınmaz
unutterable
unutterablyanlatılamayacak derecede
unutterable
{s} tarifsiz, ifade edilemez, anlatılmaz
unutterable
{s} tarifsiz
unutterable
söylenmez
unutterable
{s} kelimelerle anlatılamaz
unutterable
{s} ağza alınmaz
unutterable
{s} söylenemez
English - English
{a} unutterable
inexpressible, not to be declared
Favorites