index of coincidence

listen to the pronunciation of index of coincidence
English - Turkish
(Askeri) RASTLAMA GÖSTERGESİ, TEKRARLANANLARIN İNDEKSİ: Kriptografide metne ait mükerrer elemanların görünen ve beklenen miktarları arasındaki nispet
index of coincidence

  Hyphenation

  in·dex of co·in·ci·dence

  Turkish pronunciation

  îndeks ıv kōînsîdıns

  Pronunciation

  /ˈəndeks əv kōˈənsədəns/ /ˈɪndɛks əv koʊˈɪnsɪdəns/

  Word of the day

  tachyphagia
Favorites