in solmization, the fifth degree of the major scale

listen to the pronunciation of in solmization, the fifth degree of the major scale
English - Turkish

Definition of in solmization, the fifth degree of the major scale in English Turkish dictionary

sol
güneş/sôl
sol
(isim) sol [müz.]
sol
(Tıp) 1. Kolloidal bir sistem olup dispers fazdaki madde katıdır ve eritici madde katı, sıvı (hidrosol) veya gaz (aerosol) olabilir
sol
sol noktası
sol
koloit
sol
{i} sol [müz.]
sol
güneş

Ev güneş enerjisi ile ısıtılmaktadır. - The house is heated by solar energy.

Neptün, güneş sisteminin sekizinci gezegenidir. - Neptune is the eighth planet of the solar system.

sol
sol notası
sol
gamda beşinci nota
sol
eski Romalıların güneş tanrısı
English - English
sol
in solmization, the fifth degree of the major scale
Favorites