in an undue manner

listen to the pronunciation of in an undue manner
English - Turkish

Definition of in an undue manner in English Turkish dictionary

unduly
haksız yere
unduly
yersiz olarak
unduly
gereğinden fazla
unduly
aşırı
unduly
çok
unduly
gereğinden çok
unduly
boş yere

Tom boş yere endişeli olmamalı. - Tom shouldn't be unduly concerned.

unduly
aşırı derecede
unduly
boş yere, gereksiz yere
unduly
gereksiz olarak
unduly
lüzumsuz olarak
English - English
unduly
in an undue manner

  Hyphenation

  in an un·due man·ner

  Turkish pronunciation

  în ın ındu mänır

  Pronunciation

  /ən ən ənˈdo͞o ˈmanər/ /ɪn ən ənˈduː ˈmænɜr/

  Word of the day

  mojo
Favorites