in an evanescent manner

listen to the pronunciation of in an evanescent manner
English - Turkish

Definition of in an evanescent manner in English Turkish dictionary

evanescently
gözden kaybolarak
English - English
evanescently
in an evanescent manner

  Hyphenation

  in an e·va·nes·cent man·ner

  Turkish pronunciation

  în ın evınesınt mänır

  Pronunciation

  /ən ən ˌevəˈnesənt ˈmanər/ /ɪn ən ˌɛvəˈnɛsənt ˈmænɜr/

  Word of the day

  clamant
Favorites