ila ç

listen to the pronunciation of ila ç
Turkish - English
to d
ilaç
medication

Is Tom on any medication? - Tom ilaç kullanıyor mu?

Medication and alcohol often don't mix. - İlaç ve alkol çoğu zaman karışmaz.

ilaç
{i} drug

What's the best drug for that cancer? - Kanser için en iyi ilaç nedir?

My older brother is planning to work at a drug factory. - Ağabeyim, bir ilaç fabrikasında çalışmayı planlıyor.

ilaç
{i} medicine

These medicines should be taken three times a day. - Bu ilaçlardan günde üç kez alınmalıdır.

She sells medicine in the pharmacy. - O, eczanede ilaç satıyor.

ilaç
pill

The patient felt none the better for having taken the new pills. - Hasta yeni ilaçlar almasına rağmen daha iyi hissetmiyor.

The pain went away because I took the pills. - İlaç aldığım için ağrı geçti.

ilaç
{i} curative
ilaç
{i} cure

This medicine will cure your cold. - Bu ilaç soğuk algınlığını tedavi edecek.

I cured my cold with this medicine. - Soğuk algınlığımı bu ilaçla tedavi ettim.

ilaç
potion
ilaç
(at) ball
ilaç
medicament
ilaç
remedy

Hot lemon with honey is a good remedy for colds. - Ballı sıcak limon soğuk algınlığı için iyi bir ilaçtır.

Is there a home remedy for headache? - Başağrısı için evde bir ilaç var mı?

ilaç
(a) chemical preparation: boru açma ilacı preparation used to unclog pipes
ilaç
drug of
ilaç
medicine, drug; remedy, cure
ilaç
{i} physic

The physician prescribed his patient some medicine. - Doktor hastasına biraz ilaç yazdı.

More and more physicians have begun to use the new medicines. - Gittikçe daha fazla doktor yeni ilaçlar kullanmaya başladı.

ilaç
belladonna
ilaç
disinfectant
ilaç
pesticide; insecticide; herbicide; fungicide
ilaç
(Hukuk) medicine, drug, remedy
ilaç
medicine, medicament, medication; drug
ilâç
antidote
Turkish - Turkish

Definition of ila ç in Turkish Turkish dictionary

ilaç
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva
ilaç
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva. Çare, önlem
ilaç
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan, tablet, pastil, draje, şurup gibi çeşitleri olan madde
ilaç
Çare, önlem
İlâç
derman
İlâç
(Osmanlı Dönemi) KİMYA
İlâç
ot
ila ç
Favorites