işin sonuna ulaşmadan her şeyin değişebileceğini anlatan atasözü

listen to the pronunciation of işin sonuna ulaşmadan her şeyin değişebileceğini anlatan atasözü
Turkish - Turkish
gelin ata binmiş ya nasip demiş
işin sonuna ulaşmadan her şeyin değişebileceğini anlatan atasözü

    Hyphenation

    i·şin so·nu·na u·laş·ma·dan her şe·yin de·ği·şe·bi·le·ce·ği·ni an·la·tan a·ta·sö·zü

    Pronunciation

    Word of the day

    blimp
Favorites