highly complex, detailed, or sophisticated

listen to the pronunciation of highly complex, detailed, or sophisticated
English - Turkish

Definition of highly complex, detailed, or sophisticated in English Turkish dictionary

elaborate
özenle hazırlanmış

Tom Mary ve kendisi için özenle hazırlanmış bir yemek pişirdi. - Tom cooked an elaborate meal for Mary and himself.

Tom'un açıklaması özenle hazırlanmış. - Tom's explanation is very elaborate.

elaborate
{f} (on) ayrıntılarına girmek
elaborate
{f} üzerinde durmak
elaborate
{f} detaylandır

Tom detaylandıramadığını söyledi. - Tom said he couldn't elaborate.

elaborate
{s} özenli

Parti için özenli hazırlıklar yaptı. - She made elaborate preparations for the party.

elaborate
detaylandırmak
elaborate
girişik
elaborate
karmaşıklaştırmak
elaborate
{f} özen göstermek
elaborate
ayrıntılandırmak
elaborate
ayrıntılı

Onu ayrıntılı olarak inceleyebilir misiniz? - Can you elaborate on that?

Tom'un açıklaması çok ayrıntılı. - Tom's explanation is very elaborate.

elaborate
{s} karmaşık; girift, girişik
elaborate
tafsilâtlı
elaborate
{s} dikkatle hazırlanmış
elaborate
{s} çok ayrıntılı ve çok iş isteyen
elaborate
{f} detaylandır: adj.ay
elaborate
elaborate ayrıntı kat
elaborate
dikkatle işlenmiş
elaborate
(fiil) özen göstermek, üzerinde durmak, ayrıntılara inmek, açmak
English - English
elaborate

After reading a long, elaborate description, I was impressed but no wiser.

highly complex, detailed, or sophisticated
Favorites