herhangi bir madde veya karışıma iyot ilave etme, iyotla birleştirme

listen to the pronunciation of herhangi bir madde veya karışıma iyot ilave etme, iyotla birleştirme
Turkish - English
(Tıp) iodination
herhangi bir madde veya karışıma iyot ilave etme, iyotla birleştirme

    Hyphenation

    her·han·gi bir mad·de ve·ya ka·rı·şı·ma i·yot i·la·ve et·me, i·yot·la bir·leş·tir·me

    Pronunciation

    Word of the day

    exalt
Favorites