herhangi bir durumun nasıl bir sonuca yol açacağını hesaba katmak

listen to the pronunciation of herhangi bir durumun nasıl bir sonuca yol açacağını hesaba katmak
Turkish - Turkish
göz önünde tutmak
herhangi bir durumun nasıl bir sonuca yol açacağını hesaba katmak

    Hyphenation

    her·han·gi bir du·ru·mun na·sıl bir so·nu·ca yol a·ça·ca·ğı·nı he·sa·ba kat·mak

    Pronunciation

    Word of the day

    calender
Favorites