heart-broken

listen to the pronunciation of heart-broken
English - Turkish
kalp kırık
heartbroken
kederli
heartbroken
üzüntülü
heartbroken
kalbi kırık

Tom'un annesi kalbi kırıktı. - Tom's mother was heartbroken.

Leyla, Sami'yi kalbi kırık bırakarak Mısır'a taşındı. - Layla moved to Egypt, leaving Sami heartbroken.

heartbroken
çok üzgün

Çok üzgündü ve kendini astı. - He was heartbroken and hanged himself.

A broken heart will never be mended
(Atasözü) El yarası geçer, dil yarası geçmez
broken heart
kırık kalp

Zaman tüm kırık kalpleri iyileştirir. - Time heals all broken hearts.

heart break
kalp kırmak
heart break
kalbi kırılmak
die of a broken heart
kahrından ölmek
heartbroken
dertli

Tom'un dertli olacağını biliyordum. - I knew Tom would be heartbroken.

Tom Mary'nin dertli olduğunu söyledi. - Tom said Mary is heartbroken.

heartbroken
{s} kâlbi kırık

Tom'un annesi kalbi kırıktı. - Tom's mother was heartbroken.

Tom kalbi kırık olacak. - Tom is going to be heartbroken.

heartbroken
acılı
heartbroken
kırık kalpli
English - English
experiencing overwhelming sorrow or grief
broken heart
A subjective feeling of grief or loss
heartbroken
Suffering from sorrow, especially after a failed romance

When he told me he didn't want to see me anymore, I was heartbroken.

broken heart
unrequited love, lost love
heartbroken
full of sorrow
heartbroken
Overcome by crushing sorrow; deeply grieved
heartbroken
{s} overcome by grief or sorrow
heartbroken
Someone who is heartbroken is very sad and emotionally upset. Was your daddy heartbroken when they got a divorce?. extremely sad because of something that has happened
heart-broken
Favorites