hazine giderleri için toprak gelirlerinden alınan onda bir oranındaki vergi

listen to the pronunciation of hazine giderleri için toprak gelirlerinden alınan onda bir oranındaki vergi
Turkish - Turkish
(Hukuk) ÖŞÜR
hazine giderleri için toprak gelirlerinden alınan onda bir oranındaki vergi

    Hyphenation

    ha·zi·ne gi·der·le·ri i·çin top·rak ge·lir·le·rin·den a·lı·nan on·da bir o·ra·nın·da·ki ver·gi

    Pronunciation

    Word of the day

    dehort
Favorites