hayvanı istenilen davranışları yapabilecek biçimde yetiştirmek

listen to the pronunciation of hayvanı istenilen davranışları yapabilecek biçimde yetiştirmek
Turkish - Turkish
eğitmek
hayvanı istenilen davranışları yapabilecek biçimde yetiştirmek

    Hyphenation

    hay·va·nı is·te·ni·len dav·ra·nış·la·rı ya·pa·bi·le·cek bi·çim·de ye·tiş·tir·mek

    Pronunciation

    Word of the day

    byronic
Favorites