having an alarm fitted

listen to the pronunciation of having an alarm fitted
English - Turkish

Definition of having an alarm fitted in English Turkish dictionary

alarmed
alarma geçirdi
alarmed
panik

Biz oldukça panik haldeydik. - We were quite alarmed.

Çok fazla panik olmayın. - Don't be too alarmed.

alarmed
alarma geçir
alarmed
paniğe kapılmış

Biz hepimiz biraz paniğe kapılmıştık. - We were all a little alarmed.

Tom biraz paniğe kapılmış görünüyordu. - Tom looked a little alarmed.

English - English
alarmed
having an alarm fitted

  Hyphenation

  ha·ving an a·larm fit·ted

  Turkish pronunciation

  hävîng ın ılärm fîtıd

  Pronunciation

  /ˈhavəɴɢ ən əˈlärm ˈfətəd/ /ˈhævɪŋ ən əˈlɑːrm ˈfɪtəd/

  Word of the day

  gregarious
Favorites