hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranma görevi

listen to the pronunciation of hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranma görevi
Turkish - Turkish
temsilcilik
hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranma görevi

    Hyphenation

    hak ve gö·rev ba·kı·mın·dan bi·ri·nin ve·ya bir top·lu·lu·ğun a·dı·na dav·ran·ma gö·re·vi
Favorites