hacim

listen to the pronunciation of hacim
Turkish - English
volume

To calculate the volume, multiply the length by the width by the depth. - Hacimi hesaplamak için uzunluğu genişlikle ve derinlikle çarp.

Many European kitchens have scales because dry ingredients are measured by weight there, unlike in America, where they are measured by volume. - Birçok Avrupa mutfakları orada kuru malzemeler tartıldığından dolayı bir teraziye sahiptir, Amerika'da tam tersine onlar hacimle ölçülmektedir.

(Ticaret) scale

Many European kitchens have scales because dry ingredients are measured by weight there, unlike in America, where they are measured by volume. - Birçok Avrupa mutfakları orada kuru malzemeler tartıldığından dolayı bir teraziye sahiptir, Amerika'da tam tersine onlar hacimle ölçülmektedir.

cubing
volume decrease
gauge
bulk
size
volume, capacity
volume, capacity, bulk
capacity
(Hukuk) capacity, level
body
content
dimension
hacim artımı
volume increment
hacim artışı
(Gıda) overrun
hacim ağırlığı
(Fizik) bulk density
hacim değişimi
(İnşaat) volume change
hacim merkezli
(İnşaat) body centered
hacim modelleme
(Askeri) solid modelling
hacim modülü
(İnşaat) bulk modulus
hacim sınaması
saturation testing
hacim tonu
(Askeri) displacement ton
hacim tümlevi
volume integral
hacim yoğunluk
(Jeoloji) bulk density
hacim ölçmeye yarayan
volumetric
hacim ölçümüyle ilgili
volumetric
hacim artması
increase in volume
hacim arttırıcı
(Gıda) bulking agent
hacim artırıcı
(Gıda) bulking agent
hacim birimi
(Fizik) cubic content unit
hacim birimi
capacity unit
hacim birimi
(Askeri) volume unit
hacim birimi
unit of volume
hacim büyümesi
volume enlargement
hacim büyümesi
increase in volume
hacim değişmesi
change in volume
hacim dilatometresi
dilatometer volume
hacim etkisi
(Ticaret) size effect
hacim farkı
(Ticaret) volume variance
hacim genişlemesi
volume expansion
hacim hesabı
(Matematik) cubage
hacim ihtiyacı
space requirement
hacim iyonizasyonu
(Fizik) volume ionization
hacim içerik tablosu
(Bilgisayar) volume table of contents
hacim kapasitesi
(Askeri) gross registered tonnage
hacim kaplama
volume rendering
hacim kararlılığı
volume stability
hacim kontrol supabı
volume control valve
hacim merkezli kübik kristal
body-centred cubic crystal
hacim merkezli kübik metal
body-centred cubic metal
hacim merkezli kübik yapı
body-centred cubic structure
hacim merkezli küp
(Kimya) body-centered cube
hacim merkezli küp
body-centred cube
hacim sapması
(Ticaret) volume variance
hacim tablosu
volume table
hacim testi
(Bilgisayar) volume testing
hacim ölçer
volumeter
hacim ölçer
volumetric meter
hacim ölçeği
volumetry
hacim ölçme
volumetric analysis
hacim ölçme ile ilgili
volumetric
hacim ölçüsü
capacity measure
birim hacim
unit volume
sabit hacim
constant volume
aktif hacim
active capacity
ağaç hacim cetveli
tree volume table
gayrisafi tarımsal üretim hacim endeksi
(Hukuk) gross agricultural production volume index
ingiliz hacim birimi
british capacity unit
katı hacim ölçüsü
solid measure
kritik hacim
critical volume
mimari hacim
(Mimarlık,Teknik) architectural volume
nemli hacim
(Gıda) humid volume
olumsuz hacim farkı
(Ticaret) unabsorbed overhead
olumsuz hacim farkı
(Ticaret) negative volume variance
olumsuz hacim farkı
(Ticaret) unfavourable volume variance
serbest hacim
(Kimya) free volume
sonlu hacim yöntemi
(Askeri) finite volume method
standard hacim
standard volume
standart hacim
standard volume
sınai üretim hacim indeksi
(Hukuk) industrial production volume indices
sınırsız hacim integrali
(Bilgisayar) volume integral with no limits
temiz hacim
clean space
zorlu ekspiratuvar hacim
(Tıp) force expiratory volume
özel hacim
private volume
özgül hacim
specific volume
Turkish - Turkish
hacim
Favorites