hümanizm

listen to the pronunciation of hümanizm
Turkish - English
phil. humanism
Humanism
humanism insancılık
humanity
Turkish - Turkish
Ortaçağın skolastik düşünüşüne karşı XıV. yüzyılda doğan felsefe, bilim ve sanat akımı
İnsancılık, insanları sevme ülküsü, beşeriyetçilik
insancılık
hümanizma
HÜMANİZM
(Osmanlı Dönemi) Fls: İnsan menfaatını hayatta değer ölçüsü kabul eden ve dine tâbi olmayan, insana aşırı hâkimiyet tanımak isteyen ve maddeperest, dinsiz, imansız bir cereyan, bir fikir ve bâtıl bir nazariye
HÜMANİZM
(Osmanlı Dönemi) Lât. Edb: İslâmiyete mugayir ve aykırı eski Yunan ve Lâtin edebiyatı ve felsefesi taraftarlığı hareketi
hümanizm
Favorites