gizli kalması gereken şeyleri başkasına söylemeyen, sır tutabilen ketum

listen to the pronunciation of gizli kalması gereken şeyleri başkasına söylemeyen, sır tutabilen ketum
Turkish - Turkish
sıkı ağızlı
gizli kalması gereken şeyleri başkasına söylemeyen, sır tutabilen ketum

    Hyphenation

    giz·li kal·ma·sı ge·re·ken şey·le·ri baş·ka·sı·na söy·le·me·yen, sır tu·ta·bi·len ke·tum

    Pronunciation

    Word of the day

    scut
Favorites